Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy wszelkie informacje, które przekazują nam Państwo podczas korzystania z tej witryny. Traktujemy Państwa prywatność bardzo poważnie, dlatego zachęcamy do uważnego przeczytania tej polityki, ponieważ zawiera ona ważne informacje o nas i:

Firma Acturis dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była chroniona. Jeśli poprosimy o podanie pewnych informacji, dzięki którym będą mogli Państwo identyfikować się podczas korzystania z tej witryny, wypełniając ankietę, rejestrując się na organizowane przez nas wydarzenie lub seminarium internetowe lub kontaktując się z nami jako osoba kontaktowa lub osoba ubiegająca się o pracę, można mieć pewność, że dane te będą używane tylko zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Firma Acturis zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Należy regularnie sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że zmiany nie naruszają Państwa prywatności. Niniejsza polityka obowiązuje od 16 czerwca 2020 r.

Kim jesteśmy?

W niniejszej Polityce Prywatności odniesienia do „my” lub „nas” dotyczą Acturis Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: ul. Legnicka 48G, 54-202 WROCŁAW  wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000474410 i która jest Administratorem w celu przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Jakie informacje zbieramy

Możemy zbierać następujące informacje od Państwa poprzez korzystanie z tej witryny, w szczególności poprzez wysłanie maila na adres info.poland@acturis.com:

Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

Możemy gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących okolicznościach:

Jeśli przekazujesz nam dane osobowe w imieniu innej osoby, potwierdzasz, że ta druga osoba wyznaczyła Cię do działania w jej imieniu i wyraziła na to zgodę. Ponadto, jeśli przekazujesz nam dane osobowe należące do kogoś innego, musisz upewnić się, że masz niezbędne podstawy, zgody lub upoważnienia, aby nam je przekazać.

Co robimy z informacjami, które zbieramy

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy będziemy mieć do tego podstawę prawną. Podstawy te to: (i) gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, którą zawarliśmy z Tobą lub Twoją organizacją, lub działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie; (ii) jeśli wyraziłeś zgodę; (iii) gdy jest to dla nas konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy; lub (iv) jeśli leży to w naszych uzasadnionych interesach (lub stronie trzeciej) i takie interesy nie są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów lub podstawowych praw i wolności. Pamiętaj, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe na więcej niż jednej podstawie prawnej, w zależności od konkretnego celu, dla którego wykorzystujemy Państwa dane.

Cele, dla których możemy przetwarzać Państwa dane osobowe oraz podstawy prawne, na których dokonujemy takiego przetwarzania mogą obejmować:

Gdy jest to konieczne do wykonania umowy

Tam, gdzie wyraziłeś zgodę

Tam, gdzie jest to dla nas konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego

Jeżeli leży to w naszych uzasadnionych interesach (lub stronie trzeciej), a interesy takie nie są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów lub podstawowych praw i wolności

Ujawnianie danych osobowych

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe następującym stronom w celach, które określiliśmy powyżej:

Od wszystkich stron trzecich wymagamy poszanowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie Twoich danych osobowych do własnych celów i zezwalamy im jedynie na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Aplikacja mobilna: aplikacja mobilna Acturis jest hostowana przez zewnętrznych dostawców sklepów z aplikacjami. Po pobraniu aplikacji mobilnej ze sklepu App Store lub Google Play tacy dostawcy mogą być w stanie przeglądać statystyki dotyczące korzystania przez Państwa  z aplikacji mobilnej, a także wszelkie przesyłane im dane osobowe. Będzie to regulowane przez politykę prywatności takiego dostawcy.

Możemy udostępniać publicznie i naszym partnerom informacje, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby. Na przykład możemy udostępniać informacje publicznie, aby pokazać trendy dotyczące ogólnego korzystania z naszych usług.

Jeśli chcieliby się Państwo dowiedzieć więcej o podmiotach, którym udostępniamy dane osobowe, prosimy o kontakt pod adresem info@acturis.com

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe stronie trzeciej lub innym spółkom z Grupy w krajach w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Kanady lub poza nim, stosownie do przypadku, w celu dalszego przetwarzania zgodnie z celami, dla których Państwa dane osobowe zostały pierwotnie zebrane lub dla których celów, na które Państwo wyrazili zgodę lub które są w inny sposób dozwolone przez obowiązujące prawo.

Jeśli przekazujemy Państwa dane osobowe do kraju poza EOG lub Kanadą, w zależności od przypadku. zapewnimy im podobny stopień ochrony, stosując co najmniej jedno z następujących zabezpieczeń:

Prosimy o kontakt, jeśli chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat konkretnego mechanizmu używanego przez nas przy przekazywaniu Państwa danych osobowych poza EOG lub Kanadę.

Ochrona danych

Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa informacje były bezpieczne. Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie Państwa danych osobowych przed przypadkową utratą i nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem. Wymagamy, aby osoby trzecie otrzymujące od nas dane osobowe zapewniły ochronę danych osobowych za pomocą środków technicznych i organizacyjnych.

Jak używamy plików cookie

Plik cookie to mały plik, który prosi o pozwolenie na umieszczenie go na twardym dysku komputera. Po wyrażeniu zgody plik jest dodawany i pomaga analizować ruch sieciowy lub informuje użytkownika podczas odwiedzania określonej witryny. Pliki cookie umożliwiają aplikacjom internetowym reagowanie na Państwa indywidualnie. Aplikacja internetowa może dostosowywać swoje operacje do Państwa potrzeb, upodobań poprzez zbieranie i zapamiętywanie informacji o preferencjach.

Używamy plików cookie w celu identyfikacji, które strony są używane. Pomaga nam to analizować dane o ruchu na stronie internetowej i ulepszać nasz serwis, aby dostosować go do potrzeb Klienta. Używamy tych informacji wyłącznie do celów analizy statystycznej, a następnie wszystkie dane są usuwane z systemu.

Mogą Państwo zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucać pliki cookie. Może to uniemożliwić pełne korzystanie z witryny.

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Po opuszczeniu naszej witryny nie ponosimy już odpowiedzialności za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji dostarczanych podczas odwiedzania takich witryn. Przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych należy zachować ostrożność i zapoznać się z Polityką Prywatności stron, które Państwo przeglądają.

Kontrola danych osobowych

Mogą Państwo ograniczyć zbieranie lub wykorzystywanie swoich danych osobowych w następujący sposób:

Nie będziemy sprzedawać, rozpowszechniać ani dzierżawić Państwa danych osobowych stronom trzecim, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę lub jest to wymagane przez prawo.

 Twoje prawa

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, maja Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych, jeśli robimy to na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, zaprzestaniemy takiego przetwarzania i powiadomimy Państwo, jeśli to się zmieni.

Jeśli podjęliśmy decyzję dotyczącą Państwa opartą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych osobowych, w tym profilowaniu, a nasza decyzja wywołuje dla Państwa skutek prawny lub w podobny sposób znacząco wpływa na Państwo, mogą mieć Państwo prawo do zakwestionowania tej decyzji i zwrócenia się o przegląd decyzji z naszej strony.

Mogą Państwo zażądać, abyśmy ujawnili Państwu pewne szczegóły dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych lub abyśmy poprawili, poprawili, usunęli lub ograniczyli przetwarzanie lub udostępnimy Państwa dane osobowe, które posiadamy. Jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, w miarę możliwości powiadomimy o tym wszystkich odbiorców będących osobami trzecimi. Należy jednak pamiętać, że wnioski podlegają wszelkim obowiązującym prawnym i etycznym raportom lub obowiązkom w zakresie przechowywania danych nałożonym na nas.

Mogą Państwo skorzystać z tych lub innych praw przysługujących Państwu na mocy obowiązującego prawa, wysyłając wiadomość e-mail na adres info.poland@acturis.com  ze swoją prośbą.

Po otrzymaniu Państwa pisemnej prośby i wystarczającej ilości informacji, które pozwolą nam zidentyfikować Państwa dane osobowe, postaramy się odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Czasami może to zająć więcej niż miesiąc, jeśli Państwa prośba jest szczególnie złożona lub zawiera kilka wniosków. W takim przypadku powiadomimy Państwo i będziemy informować na bieżąco.

Jeśli nie będziemy w stanie podjąć działań w związku z Państwa prośbą, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa opatrzymy dane osobowe, którymi dysponujemy, adnotacją, że zażądano działania, ale go nie wykonano. W takim przypadku bez zbędnej zwłoki poinformujemy Państwo o przyczynach niepodjęcia działań.

Nie będą Państwo zobowiązani wnosić opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub skorzystanie z któregokolwiek z innych praw). Możemy jednak pobierać rozsądną opłatę, jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, w oparciu o nasze koszty administracyjne związane z realizacją Państwa żądań; na przykład, w przypadku żądania dalszych kopii informacji, które posiadamy o Państwu, lub gdy żądania są nieuzasadnione lub nadmierne.

Zatrzymywanie danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wymagań prawnych, regulacyjnych, podatkowych, rachunkowych lub sprawozdawczych. Możemy przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy okres, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub gdy mamy uzasadniony i zgodny z prawem cel, aby to zrobić, na przykład w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie lub w celu spełnienia obowiązujących wymogów prawnych.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz czy mogą osiągnąć te cele za pomocą innych środków i zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, regulacyjnymi, podatkowymi, rachunkowymi lub innymi.

Gdy nie będziemy mieć ciągłej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Państwa danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy lub, jeśli nie będzie to możliwe (na przykład, ponieważ Państwa dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać Państwa dane osobowe i wstrzymamy je od dalszego przetwarzania do czasu, gdy ich usunięcie będzie możliwe.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub naszych praktyk dotyczących prywatności, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: info.poland@acturis.com .

Jeśli uważają Państwo, że wszelkie informacje, które posiadamy o Państwu są niepoprawne lub niekompletne, prosimy napisać do nas jak najszybciej, na powyższy adres e-mail. Natychmiast zbadamy tę sprawę i odpowiemy bez zbędnej zwłoki, aby potwierdzić działania, które podejmiemy.