Maj 2018

Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy wszelkie informacje, które przekazują nam Państwo podczas korzystania z tej witryny. Traktujemy Państwa prywatność bardzo poważnie, dlatego zachęcamy do uważnego przeczytania tej polityki, ponieważ zawiera ona ważne informacje o nas i:

Firma Acturis dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była chroniona. Jeśli poprosimy o podanie pewnych informacji, dzięki którym będą mogli Państwo identyfikować się podczas korzystania z tej witryny, można mieć pewność, że dane te będą używane tylko zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Firma Acturis zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Należy regularnie sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że zmiany nie naruszają Państwa prywatności. Ta polityka obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Kim jesteśmy?

W niniejszej Polityce Prywatności odniesienia do „my” lub „nas” dotyczą Acturis Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: ul. Legnicka 48G, 54-202 WROCŁAW  wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000474410 i która jest Administratorem w celu przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Jakie informacje zbieramy

Możemy zbierać nastepujące informacje od Państwa poprzez korzystanie z tej witryny, w szczególności poprzez wysłanie maila na adres info.poland@acturis.com:

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy  i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27/04/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10/05/2018, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

1)            wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2)            przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, w której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

3)            przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego  oraz realizacji zawartych umów;

4)            przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów;

5)            przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej, w tym do statystyk i raportowania wewnętrznego.

Co robimy z informacjami, które zbieramy

Używamy tych informacji, aby poznać Państwa potrzeby i skontaktować się z Państwem, aby odpowiedzieć, w razie potrzeby. Przechowujemy również Państwa dane na potrzeby wewnętrznej ewidencji oraz zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi. Należy pamiętać, że w stosownych przypadkach Państwa informacje mogą zostać przekazane do każdej z naszych firm i / lub partnerów.

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom i osobom spoza Acturis Poland, chyba, że ma zastosowanie jedna z poniższych okoliczności:

Użytkownik wyraził zgodę

Udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom lub osobom spoza Acturis Poland, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę. Udostepnienie wrażliwych danych osobowych wymaga uzyskania zgody od użytkownika.

Obsługa przez zewnętrznych dostawców hostingu

Strona internetowa Acturis i wszelkie aplikacje mobilne są hostowane przez zewnętrznych dostawców usług hostingowych i App Store. W rezultacie te  firmy i resellerzy, którzy zapewniają wsparcie dla Acturis Poland, będą mieli dostęp do Państwa informacji (w tym wiadomości e-mail i innych danych). Dostawcy usług hostingu zewnętrznego / sklep App Store mogą również wyświetlać statystyki dotyczące korzystania z witryny, a także zobaczyć wszelkie dane osobowe, które Państwo nam przesyłają.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w każdej firmie hostingowej i / lub sklepie App Store.

Dane są przetwarzane przez podmiot zewnętrzny

Dostarczamy dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym lub innym zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają je w naszym imieniu, w oparciu o nasze instrukcje i zgodnie z naszą Polityką Prywatności oraz wszelkimi innymi odpowiednimi środkami ochrony poufności i bezpieczeństwa.

Istnieją przyczyny prawne

Udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom lub osobom spoza Acturis Poland, jeśli w dobrej wierze uznamy, że dostęp, użycie, zachowanie lub ujawnienie tych informacji jest zasadnie konieczne, aby:

Informacje, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby możemy udostępniać publicznie i naszym partnerom. Na przykład możemy opublikować dane, aby pokazać trendy dotyczące ogólnego korzystania z naszych usług.

Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa informacje były bezpieczne. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu, wprowadziliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia informacji, które zbieramy online. Wszystkie informacje są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach, które znajdują się w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Jak używamy plików cookie

Plik cookie to mały plik, który prosi o pozwolenie na umieszczenie go na twardym dysku komputera. Po wyrażeniu zgody plik jest dodawany i pomaga analizować ruch sieciowy lub informuje użytkownika podczas odwiedzania określonej witryny. Pliki cookie umożliwiają aplikacjom internetowym reagowanie na Państwa indywidualnie. Aplikacja internetowa może dostosowywać swoje operacje do Państwa potrzeb, upodobań poprzez zbieranie i zapamiętywanie informacji o preferencjach.

Używamy plików cookie w celu identyfikacji, które strony są używane. Pomaga nam to analizować dane o ruchu na stronie internetowej i ulepszać nasz serwis, aby dostosować go do potrzeb Klienta. Używamy tych informacji wyłącznie do celów analizy statystycznej, a następnie wszystkie dane są usuwane z systemu.

Mogą Państwo zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucać pliki cookie. Może to uniemożliwić pełne korzystanie z witryny.

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Po opuszczeniu naszej witryny nie ponosimy już odpowiedzialności za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji dostarczanych podczas odwiedzania takich witryn. Przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych należy zachować ostrożność i zapoznać się z Polityką Prywatności stron, które Państwo przeglądają.

Kontrola danych osobowych

Mogą Państwo ograniczyć zbieranie lub wykorzystywanie swoich danych osobowych w następujący sposób:

Przysługuje Państwu ponadto prawo zgłoszenia skargi co do przetwarzania przez nas danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Nie będziemy sprzedawać, dystrybuować ani dzierżawić Państwa danych osobowych stronom trzecim, chyba, że wyrażą Państwo na to zgodę, lub jeśli jest to wymagane przez prawo. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do wysyłania informacji promocyjnych na temat stron trzecich, które naszym zdaniem mogą okazać się interesujące, jeśli wyrażą Państwo zgodę na ich otrzymanie.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe, które zbieramy od Państwa, gdy mamy stałą uzasadnioną potrzebę biznesową, aby to zrobić (na przykład, aby udzielić odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie lub aby zastosować się do odpowiednich wymagań prawnych).

W przypadku konieczności podjęcia działań uzasadnionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa (np. dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami osób trzecich, postępowanie administracyjne etc.) dane osobowe mogą być przechowywane nie dłużej niż przez okres potrzebny do zrealizowania powyższych celów.

Gdy nie mamy uzasadnionej potrzeby biznesowej lub prawnej, usuniemy lub zanonimizujemy Państwa dane osobowe lub, jeśli nie jest to możliwe (na przykład, ponieważ Państwa dane osobowe zostały zapisane w archiwach zapasowych), wtedy bezpiecznie je przechowujemy i izolujemy od dalszego przetwarzania, dopóki usunięcie nie będzie możliwe.

Kontakt

Użytkownik może zażądać szczegółowych danych osobowych, które posiadamy na jego temat, zgodnie z Ogólnymi Unijnymi przepisami o ochronie danych. Jeśli chcą Państwo otrzymać kopię informacji na swój temat, prosimy napisać na adres info.poland@acturis.com . Będziemy starać się odpowiadać na takie wnioski bez zbędnej zwłoki.

Jeśli uważają Państwo, że wszelkie informacje, które posiadamy o Państwu są niepoprawne lub niekompletne, prosimy napisać do nas jak najszybciej, na powyższy adres e-mail. Natychmiast zbadamy tę sprawę i odpowiemy bez zbędnej zwłoki, aby potwierdzić działania, które podejmiemy.